53% ชอบระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่นั่งเดียว

53% ชอบระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่นั่งเดียว

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้อยละ 53 มองว่าระบบการเลือกตั้งแบบที่นั่งเดียวซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2539 นั้น “ดี” จากการสำรวจทั่วประเทศโดย The Asahi Shimbun แสดงให้เห็น ร้อยละ 37 ของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าระบบซึ่งเลือกผู้สมัคร 1 คนจากแต่ละเขตเลือกตั้งนั้น “ไม่ดี”

กฎหมายปฏิรูปการเมืองประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2537 เพื่อแนะนำระบบที่รวมการเลือกตั้งแบบที่นั่งเดียวเข้ากับสัดส่วนผู้แทนสำหรับการเลือกตั้งสภาล่าง จนกระทั่งการเลือกตั้งสภาล่างในปี พ.ศ. 2536 มีการใช้ระบบการเลือกตั้งแบบหลายที่นั่ง ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งประมาณสามถึงห้าคนได้รับเลือกจากแต่ละเขตการเลือกตั้ง

ระบบดังกล่าวถูกวิจารณ์ว่าทำให้อำนาจเปลี่ยนมือได้ยาก เพราะพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยเป็นพรรคเดียวที่มีขนาดใหญ่พอที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งหลายคนในเขตเลือกตั้งเดียว ระบบดังกล่าวสร้างความบาดหมางในกลุ่ม LDP และนำไปสู่ระบอบเผด็จการ ระบบการเลือกตั้งแบบที่นั่งเดียวได้รับการพิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เนื่องจากสนับสนุนการเลือกตั้งที่เน้นพรรคและนโยบายมากขึ้น

แทงบอล

ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีอายุมากกว่ามักจะมีมุมมองเชิงลบต่อระบบการเลือกตั้งแบบที่นั่งเดียว

ประมาณร้อยละ 60 ของผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปกล่าวว่าระบบการเลือกตั้งแบบที่นั่งเดียวนั้น “ดี” แต่อัตราดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 48 ของผู้ที่มีอายุ 70 ​​ปีขึ้นไป และในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มอายุที่มากขึ้นนั้น 42 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าระบบนี้ “ไม่ดี” ตามงานปาร์ตี้ ร้อยละ 65 ของผู้สนับสนุน LDP กล่าวว่าระบบนี้ “ดี” ในบรรดาผู้สนับสนุนโคเมอิโตะซึ่งเป็นหุ้นส่วนแนวร่วมรุ่นเยาว์ของ LDP นั้น 46% ชื่นชอบระบบนี้ เทียบกับ 41% ที่กล่าวว่า “ไม่ดี”

ในบรรดาผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้าน ร้อยละ 54 ของผู้ที่สนับสนุน Nippon Ishin (Japan Innovation Party) ให้คะแนนในเชิงบวกต่อระบบการเลือกตั้งแบบที่นั่งเดียว ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเลือก “ไม่ดี” ในบรรดาผู้ลงคะแนนที่ไม่สังกัด 46 เปอร์เซ็นต์ชื่นชอบระบบนี้ และ 40 เปอร์เซ็นต์ไม่ชอบ

ข้อวิจารณ์อย่างหนึ่งที่ต่อต้านระบบการเลือกตั้งในปัจจุบันคือระบบนี้ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของพรรคใหญ่และอาจนำไปสู่การ “เสียคะแนนเสียง” ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่แพ้การเลือกตั้งแบบที่นั่งเดียวยังคงสามารถได้รับที่นั่งไดเอทผ่านการเป็นตัวแทนตามสัดส่วน ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของคะแนนเสียงที่พวกเขาได้รับเมื่อเทียบกับผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จ

นั่นอาจขัดต่อเจตจำนงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีที่นั่งเดียวซึ่งไม่ต้องการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเหล่านั้นอยู่ในสภา มีเพียง 22 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ชื่นชอบระบบคู่นี้ เทียบกับ 72 เปอร์เซ็นต์ที่ตอบว่า “ไม่ดี” ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีอายุมากกว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ระบบมากขึ้น โดย 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปกล่าวว่าระบบนี้ “ไม่ดี” ในบรรดาผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าสิ่งนี้ “ไม่ดี”

อัตราใกล้เคียงกันในหมู่ผู้สนับสนุนฝ่ายต่างๆ การสำรวจดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,000 คนทั่วประเทศทางไปรษณีย์ ได้รับคำตอบที่ถูกต้องจาก 1,967 หรือ 66 เปอร์เซ็นต์

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ilanyolla.com

แทงบอล

Releated