มูลค่าตลาดไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดในการกำหนดมูลค่าของโครงการสกุลเงินดิจิทัล ผู้บริหารกล่าว กระตุ้นให้ผู้ใช้ “มองข้ามโฆษณา”

ปัญหาเกี่ยวกับ Crypto Market Caps “เมื่อความร้อนจากการเ […]