น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รมต.ศึกษาธิการ เล็งชง ครม. เพิ่มค่าอาหารกลางวัน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคำนวณอัตราขอเพิ่มเงินอุดหนุน ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนใหม่ ส่วนจะปรับเพิ่มเงินเท่าไหร่นั้น ต้องขอดูรายละเอียดเพื่อตกผลึกอีกครั้ง แต่จะปรับเพิ่มตามข้อมูลที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้ศึกษาไว้ ทั้งนี้ ตนไม่แน่ใจว่าจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ ครม.พิจารณาได้ทันภายในวันที่ 6 กันยายนหรือไม่ แต่จะเร่งเสนอให้ ครม.พิจารณาเร็วที่สุด

อาหารกลางวัน

“สาเหตุในการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนั้น เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับผลกระทบอย่างมาก และดิฉันห่วงเรื่องภาวะทางโภชนาการของนักเรียน อีกทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา และมองว่าอาหารกลางวันของเด็กเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณมาดูแลจัดสรรอาหารกลางวันให้เด็กได้อย่างเพียงพอ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน” น.ส.ตรีนุชกล่าว

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 ซึ่งขณะนี้ว่างอยู่ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานสภาการศึกษา (สกศ.) 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ ศธ. 1 ตำแหน่งนั้น ตน​อยู่ระหว่างพิจารณาหาคนที่เหมาะสม โดยเฉพาะตำแหน่งรองเลขาธิการ กพฐ.ที่ต้องเข้ามาช่วยดูแลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือเป็นองค์กรใหญ่ ดังนั้นต้องหาคนที่สามารถเข้ามาทำงานสอดรับ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. โดยตนจะพยายามเสนอให้ ครม.พิจารณาภายในเดือนกันยายนนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ilanyolla.com

UFA Slot

Releated