ปลัดศธ.หารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในไทย

ปลัดศธ.หารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในไทย

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ ดร.ซาโตะ ยูริ (Dr Sato Yuri) รองประธานบริหาร Japan Foundation และคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทย พร้อมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับ Japan Foundation ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและ Japan Foundation ประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation between the Ministry of Education, the Kingdom of Thailand and the Japan Foundation, Japan on the Cooperation Japanese-Language Learning Assistance Programs of “The WA Project”) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์ (NIHONGO Partners) ตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครูและนักเรียนในประเทศภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย

โดยนำอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่มีความสามารถพิเศษและประสบการณ์ที่หลากหลาย หรือเคยเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น อายุระหว่าง 20-69 ปี มาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ปลัดศธ.หารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในไทย

ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการแล้วจำนวน 10 รุ่น รวม 470 คน โดยรุ่นที่ 10 จำนวน 47 คน จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และรุ่นที่ 11 จำนวน 50 คน มีกำหนดเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยช่วงเดือนพฤษภาคม 2566

ขอบคุณ Japan Foundation ที่ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์) มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการช่วยพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่นักเรียนและครูไทยให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรงผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากรัฐบาลญี่ปุ่น

“กระทรวงศึกษาธิการยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนฝ่ายญี่ปุ่นในการดำเนินโครงการในปีถัดต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อยากเสนอให้ญี่ปุ่นพิจารณาการจัดส่งผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น สู่กลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยอาจขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงสถาบันอาชีวศึกษาที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น หรือมีความร่วมมือกับสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนกับญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ปลัด ศธ.กล่าว

ดร.ซาโตะ ยูริ กล่าวว่า โครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์ (NIHONGO Partners) เป็นโครงการย่อยของ “The WA Project” ที่กำลังจะสิ้นสุดอายุโครงการลง ซึ่ง Japan Foundation เป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น

ดังนั้นการพิจารณาเรื่องการดำเนินโครงการต่อเนื่อง จะขึ้นอยู่กับนโยบายและงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น จึงแนะนำให้รัฐบาลไทยเสนอความต้องการในการร่วมกันดำเนินโครงการมายังรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกับรัฐบาลญี่ปุ่น นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะนำเสนอวาระนี้ในที่ประชุมดังกล่าว ส่วนด้าน Japan Foundation จะเร่งนำข้อคิดเห็นจากกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการเสนอขอรับงบประมาณต่อรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการในปีต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ilanyolla.com

แทงบอล

Releated